KONYAKART BAYİLİĞİ MÜRACAAT İŞLEMLERİ

 1. Bayi adayı, idaremize dilekçe ile müracaat etmelidir. Dilekçede işyeri faaliyet konusu, adı-soyadı veya ticaret unvanı, kaşe, yetkili imzası, işyerinin açık adresi ve telefon iletişim bilgilerinizin belirtilmesi gerekir. Bayilik talep dilekçesi örneğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Bayilik Talep Dilekçesini Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.

 1. Dilekçe, Belediyemizin Evrak Kayıt Bürosuna teslim edilmelidir.Dilekçeyi belediyemize, posta yolu ile de gönderebilirsiniz. Yazışma adresimiz;

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Konevi Mahallesi Millet Caddesi No:14/5 
Meram/KONYA (Eski Hava Hastahanesi Yerleşkesi)
(Bilgi için 444 5 542 )

 1. Dilekçe idaremizce değerlendirecektir. Değerlendirmede işyerinin adresi, işyeri faaliyet konusu (büfe-bakkal, kırtasiye gibi), diğer bayilerle mesafe, işyerinin hangi toplu ulaşım güzergâhında olduğu, işyerinin açılış-kapanış saatleri ve bölgede bayilik ihtiyacı bulunup, bulunmadığı gibi konular göz önüne alınmaktadır.

4- Değerlendirmenin sonucu, dilekçe sahibine yazılı olarak bildirilir.

KONYAKART BAYİLİĞİ SÖZLEŞMESİ İŞLEMLERİ

 1. Müracaatın onaylanması durumunda; aday ile bayilik sözleşmesi yapılacaktır.
 2. Bayilik sözleşmesi için gereken teminat bedeli ve diğer belgeler. Bayinin kullanımına verilecek olan; kredi yükleme ünitesi KYC (KONYAKART Yükleme Cihazı), KKC (KONYAKART Kontrol Cihazı), KONYAKART Dolum Noktası Panosu ve muhteviyatları için sözleşme aşamasında2.000-TL nakit teminat alınmaktadır.

Teminatın, yapılacak sözleşme öncesinde; Mali Hizmetler Daire Başkanlığımızın Gelir Servisine (Şeyh Sadrettin Mahallesi Millet Caddesi No:14 Meram/KONYA-Eski Hava Hastanesi) müracaatla, belediyemizin hesabına nakit olarak yatırılması veya aynı miktarda (süresiz) kesin banka teminat mektubu vermesi gerekmektedir. (Bilgi için 444 55 42 / 4915)

KONYAKART BAYİLİK SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

  

ŞAHISLAR

ŞİRKETLER

 

 • 2.000-TL nakit teminat veya aynı miktarda (süresiz)  kesin banka teminat mektubu
 • 2.000-TL nakit teminat veya aynı miktarda (süresiz) kesin banka teminat mektubu

 

 • İşyeri Açma Ruhsatı fotokopisi
 • İşyeri Açma Ruhsatı fotokopisi

 

 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Vergi Levhası fotokopisi

 

 • Kaşe
 • Kaşe

 

 • Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı
 • Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı

 

----

 • İmza Sirküsü

 

 

 

 

 

 1. Bayilik sözleşmesinin imzalanması.Bayi adayı veya yasal temsilcisi, belediyemize (Şeyh Sadrettin Mahallesi Millet Caddesi No:14 Meram/KONYA-Eski Hava Hastanesi) sözleşme için şahsen başvuru yapması gerekir.

KONYAKART BAYİLİĞİNİN TESİSİ

 1. Dolum Makinesi ve diğer donanımların teslimi. Sözleşme tamamlandıktan sonra, sözleşme ile birlikte KONYAKART Teknik Servisine başvurulur. KYC, KKC, KONYAKART Dolum Noktası Panosu ve muhteviyatları bayiye tutanakla teslim edilir. Bayiyi cihazların kullanımı hakkında eğitim verilir. KONYAKART teknik servisince verilecek bayi numarasına göre; provizyon ve bayi payı akışının sağlanabilmesi amacıyla, bayi tarafından Vakıflar Bankası Konya Şubesinde hesap açtırma işlemi yapılır.

VAKIFBANK KONYA ŞUBESİNDE HESAP AÇTIRMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

ŞAHISLAR

ŞİRKETLER

 

 • Meslek Odası Kaydı
 • Meslek Odası Kaydı

 

 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Vergi Levhası fotokopisi

 

 • İmza Sirküsü fotokopisi
 • İmza Sirküsü fotokopisi

 

 • Kaşe
 • Kaşe

 

 • Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi

 

---

 • Ticaret Sicil Gazetesi
 1. Hesap numarası KONYAKART Teknik Servis birimimize bildirilir. Teknik Servis Telefonları: 444 55 42 / 5165, 5166 veya (0 532) 154 92 13
 2. Bayiye verilecek komisyon oranı ve uygulanacak indirimler. Bayi tarafından belediye hesabına yatırılan provizyonun (KDV hariç kısmından) %2,5’i prim, bayinin hesabına KONYAKART dolum hizmeti komisyonu olarak haftalık periyotlar halinde aktarılır.

Bayinin belediyemizden alacağı, toptan tam KONYAKARTa (KDV hariç kısmından) %3 indirim uygulanır.  

 1. KYC, KKC, Pano ve muhteviyatlarında çıkacak teknik arızalar idarenin teknik servisi tarafından giderilecektir. Kullanıcı hatasından kaynaklanan hasar veya arızaların bedeli bayiden tahsil edilir.

KONYAKART BAYİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI 

 1. KONYAKART Bayiliğinin sonlandırılması. Sözleşme kapsamında bayiye teslimi yapılan;KYC, KKC, Pano ve diğer muhteviyatlarının idareye, hasarsız iade edilmesi durumunda, sözleşme safhasında alınan teminat ilgilisine iade edilir.Cihazlarda hasar ve zayi olması durumunda ise hasar bedeli bayiden tahsil edilir.