- İndirimli veya diğer kişiselleştirilmiş Konyakart kullanıcılarının ‘Yerleşim Yeri Birinci İkamet Adres Kaydı’nın Konya’da olması gerekir. Yaşı, 18’den küçük bireyler ve birinci ikamet adresi yurtdışında bulunanlar bu uygulamanın dışındadır. Kişiselleştirilmiş Konyakart almak için diğer şartları uygun olan bireylere fotoğraflı kartı düzenlenmektedir. İlimize yeni gelen kişilerin Konyakart işlemini müteakip, ikamet ve yurt kayıtlarının yapımı aşamasında 20 günlük süre verilir. Ev ikametgâhı ile ilgili işlemler; 5490 sayılı kanun kapsamında, İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde yapılmaktadır. Yatılı okul, huzurevi, yetiştirme yurdu ve öğrenci yurdunda ikamet edenler; kaldıkları kurum yönetiminden alacakları onaylı ve güncel belgeyi idaremize getirmeleri durumunda, indirimli Konyakart kullanımına devam edebilmektedir. İşlemler merkez Zindankale Konyakart Bürosu’nda yapılmaktadır. Adres bildirimi işlemlerini yerine getirmeyen bireyin kartı sistem tarafından kişiselleştirilmiş tam Konyakart’a dönüştürülür.

- Öğrencilerin indirimli Konyakart işlemleri; MEB, YÖK ve Diyanet web servis verilerine göre yapılmaktadır. İşlemlerde ayrıca öğrenci belgesi gerekmez.

- Olgunlaşma Enstitüsü öğrencisi için, onaylı öğrenci belgesine göre veya okul tarafından gönderilen güncel öğrenci listelerine göre işlem yapılmaktadır.

- Belge gerektiren durumlarda; yetkili idare yöneticisi tarafından mühürlenerek imzalanan güncel tarihli, kaşeli, ıslak imzalı belgenin aslına işlem yapılır.

- Resmi yazışmalar; belediyenin Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Evrak Yönetimi birimi tarafından kayıt altına alınarak veya EBYS aracılığıyla birime ulaşmaktadır.

- Belge ve yazıların e-imzalı olması durumunda; ‘Belge Doğrulama Kodu’ ile ‘Belge Doğrulama Adresi’ üzerinden evrak kontrolü sağlanabilmektedir.

- Büromuzda web kamerası ile vesikalık fotoğraf çekilebilmektedir. MEB’in e-okul sisteminde kayıtlı güncel olan öğrenci fotoğrafı da kart basımında kullanılabilmektedir.

- Vesikalık fotoğraf; Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı vb. resmi nitelikteki belgelerden de taranabilmektedir.

- Güncelleme işlemleri; MEB, YÖK ve Diyanet web servis verilerine göre yapılmaktadır. Bu servislerde kaydı bulunmayan veya GENÇKART kullanım hakkı kalmayan bireyin kartı sistem tarafından kişiselleştirilmiş tam Konyakart’a dönüştürülür.

- Kişiselleştirilmiş Konyakart başkası tarafından kullanılamaz. Tespiti durumunda mevzuat hükümleri kapsamında cezai işlem uygulanır. Cezanın ödenmemesi durumunda bir yıl süre ile hak mahrumiyeti uygulanır.

- Kaybolan Konyakart kullanıma kapattırılmalıdır. Kullanıma kapattırma işlemi Konyakart bürolarında, kişinin kendisi ya da birinci dereceden yakınına kimlik ibrazı ile yapılır. Talep edilmesi halinde yeniden kişiselleştirilmiş kart düzenlenir.

-Buluntu olarak idaremize ulaşan kart ilgilisine iade edilmektedir. Üç ay içerisinde ilgilisi tarafından teslim alınmayan kart mevzuat hükümlerine göre tasfiye edilir.

- Kayıp bildirimde bulunulmayan kartın usulsüz olarak kullanımı, kart bakiyesinin azalması veya diğer hukuki sonuçlarından kart sahibi sorumludur.