Konya Büyükşehir Belediyesine ait Toplu Ulaşım Araçlarında Ücret Toplama Sistemi Olarak Kullanılan
Kişiselleştirilmiş Konyakart Almak İçin Gerekli Belgeler

*Öğrencilerin indirimli Konyakart işlemlerinde MEB ve YÖK verileri dikkate alınmaktadır.

**Yatılı okul, huzurevi, yetiştirme yurdu ve öğrenci yurdunda kalanlar ile 18 yaşından küçükler hariç, kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) Konyakart düzenlenecek şahsın; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yerleşim yeri birinci ikamet adres kaydının, Konya İl sınırı içinde olması gerekir. İlimize yeni gelen kişilerin Konyakart işlemini müteakip, ikamet ve yurt kayıtlarının yapımı aşamasında 20 günlük süre verilir.

İNDİRİMLİ KONYAKART

TÜRÜ

İLK
MÜRACAATTA GEREKLİ
BELGELER

KAYIT YENİLEMESİNDE GEREKLİ BELGELER

ARIZA/KART YENİLEME
İŞLEMLERİNDE GEREKLİ BELGELER

KAYIP 
NEDENİYLE YENİ KART ÇIKARILMASI İÇİN GEREKLİ
BELGELER

 

İLKOKUL ORTAOKUL LİSE

 

(MEB verisine göre işlem yapılmaktadır.)

Nüfus Cüzdanı,

Kart bedeli 15,00 TL

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile öğrencinin fotoğrafı çekilebilmektedir. Milli Eğitim e-okul sisteminde kayıtlı fotoğrafı da kullanılabilmektedir.

Olgunlaşma Enstitüsü öğrencisi için, onaylı öğrenci belgesi gerekir.

(MEB verisine göre işlem yapılmaktadır.)

Nüfus Cüzdanı,

Mevcut Konyakart

Olgunlaşma Enstitüsü öğrencisi için, onaylı öğrenci belgesi gerekir.

(MEB verisine göre işlem yapılmaktadır.)

Nüfus Cüzdanı,

- Arızalı/Önceki Konyakart,

Kart bedeli 20,00 TL

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile öğrencinin fotoğrafı çekilebilmekte, e-okul ya da Konyakart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir.

Olgunlaşma Enstitüsü öğrencisi için, onaylı öğrenci belgesi gerekir.

(MEB verisine göre işlem yapılmaktadır.)

Nüfus Cüzdanı,

- Kart bedeli 20,00 TL

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile öğrencinin fotoğrafı çekilebilmekte, e-okul ya da Konyakart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir.

Olgunlaşma Enstitüsü öğrencisi için, onaylı öğrenci belgesi gerekir.

Konyakart’ınız için web sayfamızdan kayıp müracaatı yapabilirsiniz.

 

GENÇKART

 

Nüfus Cüzdanı,

Kart bedeli 15,00 TL

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile öğrencinin fotoğrafı çekilebilmektedir. (Öğrenci olmayan bireyler, 20 Yaşını doldurana kadar yararlanır.)

-----

Nüfus Cüzdanı,

- Arızalı/Önceki Konyakart,

Kart bedeli 20,00 TL

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile öğrencinin fotoğrafı çekilebilmektedir. (Öğrenci olmayan bireyler, 20 Yaşını doldurana kadar yararlanır.)

Nüfus Cüzdanı,

- Kart bedeli 20,00 TL

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile öğrencinin fotoğrafı çekilebilmektedir. (Öğrenci olmayan bireyler, 20 Yaşını doldurana kadar yararlanır.)

 

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENCİSİ

 

(YÖKSİS verisine göre işlem yapılmaktadır.)

Nüfus Cüzdanı,

Kart bedeli 15,00 TL

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile öğrencinin fotoğrafı çekilebilmektedir.

(YÖKSİS verisine göre işlem yapılmaktadır.)

Nüfus Cüzdanı,

- Mevcut Konyakart,

  

 

(YÖKSİS verisine göre işlem yapılmaktadır.)

Nüfus Cüzdanı,

- Arızalı/Önceki Konyakart,

Kart bedeli 20,00 TL

 - Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile öğrencinin fotoğrafı çekilebilmekte ya da Konyakart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğraf da kullanılabilmektedir.

 

 

(YÖKSİS verisine göre işlem yapılmaktadır.)

Nüfus Cüzdanı,

- Kart bedeli 20,00 TL

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile öğrencinin fotoğrafı çekilebilmekte ya da Konyakart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir.

Konyakart’ınız için web sayfamızdan kayıp müracaatı yapabilirsiniz.

ÖĞRENCİ

TOPLU MÜRACAAT

- Okulun Toplu Müracaat talebini içeren yazısı,

Toplu müracaat işlemini takip edecek ve kişiselleştirilmiş Konyakartları teslim almakla görevlendirilen personelin bilgisi yazıda belirtilmelidir.

- Toplu Müracaat Formu,

Web sayfamızdan Toplu Müracaat Formu temin edilebilir. Formlara güncel renkli vesikalık fotoğraf yapıştırılıp, mühürlenmelidir.  Sayfalar yetkili müdür tarafından (mühür, tarih, kaşe, imza) onaylanmalıdır.

Kart bedeli 15,00 TL

- Okulun Toplu Güncelleme talebini içeren yazısı,

Toplu müracaat işlemini takip edecek ve kişiselleştirilmiş Konyakartları teslim almakla görevlendirilen personelin bilgisi yazıda belirtilmelidir.

- Mevcut Konyakartlar,

- Toplu Güncelleme Formu,

Web sayfamızdan Toplu Güncelleme Formu temin edilebilir. Sayfalar yetkili müdür tarafından (mühür, tarih, kaşe, imza) onaylanmalıdır.

 

-----

 

-----

KAMU PERSONELİ

ÖĞRETMEN

Nüfus Cüzdanı,

MEB ve Diyanet İşleri Başkanlığı Öğretmenlerinin işlemleri web servisi üzerinden yapılmaktadır. Diğer kurumlarda görevli olan Devlet Memuru Öğretmenler için Görev Yeri Belgesi gerekmektedir. (Belge son 30 günde tanzim edilmiş olmalı, yetkili üst yönetici tarafından mühürlenip, imzalanmalıdır.)

Öğretmenin, Konya’da fiilen görev yapması ile kadrolu veya sözleşmeli kamu personeli olması gerekir.

Kart bedeli 15,00 TL

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile vesikalık fotoğraf çekilebilmektedir.

 

Nüfus Cüzdanı,

- Mevcut Konyakart,

MEB ve Diyanet İşleri Başkanlığı Öğretmenlerinin işlemleri web servisi üzerinden yapılmaktadır. Diğer kurumlarda görevli olan Devlet Memuru Öğretmenler için Görev Yeri Belgesi gerekmektedir. (Belge son 30 günde tanzim edilmiş olmalı, yetkili üst yönetici tarafından mühürlenip, imzalanmalıdır.)

Öğretmenin, Konya’da fiilen görev yapması ile kadrolu veya sözleşmeli kamu personeli olması gerekir.

 

 

Nüfus Cüzdanı,

- Arızalı/Önceki Konyakart,

MEB ve Diyanet İşleri Başkanlığı Öğretmenlerinin işlemleri web servisi üzerinden yapılmaktadır. Diğer kurumlarda görevli olan Devlet Memuru Öğretmenler için Görev Yeri Belgesi gerekmektedir. (Belge son 30 günde tanzim edilmiş olmalı, yetkili üst yönetici tarafından mühürlenip, imzalanmalıdır.)

Öğretmenin, Konya’da fiilen görev yapması ile kadrolu veya sözleşmeli kamu personeli olması gerekir.

Kart bedeli 20,00 TL

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile vesikalık fotoğraf çekilebilmekte ya da Konyakart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir.

Nüfus Cüzdanı,

MEB ve Diyanet İşleri Başkanlığı Öğretmenlerinin işlemleri web servisi üzerinden yapılmaktadır. Diğer kurumlarda görevli olan Devlet Memuru Öğretmenler için Görev Yeri Belgesi gerekmektedir. (Belge son 30 günde tanzim edilmiş olmalı, yetkili üst yönetici tarafından mühürlenip, imzalanmalıdır.)

Öğretmenin, Konya’da fiilen görev yapması ile kadrolu veya sözleşmeli kamu personeli olması gerekir.

Kart bedeli 20,00 TL

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile vesikalık fotoğraf çekilebilmekte ya da Konyakart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir.

Konyakart’ınız için web sayfamızdan kayıp müracaatı yapabilirsiniz.

 

 

KONTÖRLÜ KONYAKART

TÜRÜ

İLK
MÜRACAATTA GEREKLİ
BELGELER

KAYIT YENİLEMESİNDE GEREKLİ BELGELER

ARIZA/KART YENİLEME
İŞLEMLERİNDE GEREKLİ BELGELER

KAYIP 
NEDENİYLE YENİ KART ÇIKARILMASI İÇİN GEREKLİ
BELGELER

 

BASIN

MENSUBU 

- Basın Kuruluşunun talep yazısı ile onaylı isim listesi,

Basın kuruluşu ile basın mensubu arasında 5953 sayılı kanuna göre yapılan sözleşme fotokopisinin ‘Aslı Gibidir’ onaylı nüshası,

Basın Kimlik kartının ‘Aslı Gibidir’ onaylı nüshası,

SGK kaydının onaylı belgesi,

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile vesikalık fotoğraf çekilebilmektedir.

Yukarıda belirtilen belgeler ile basın kuruluşu, belediyemizin yazı işlerine müracaat etmelidir.

Basın mensubunun 18 yaşını bitirmiş olması gerekir. Muhabir, muhabir kameraman ve köşe yazarlarına kart verilmektedir.

Büromuzda Konyakart çıkartma aşamasında;

Nüfus Cüzdanı ile başvurabilirsiniz

Kart bedeli 15,00 TL

- Basın Kuruluşunun talep yazısı ile onaylı güncelleme listesi,

Basın kuruluşu ile basın mensubu arasında 5953 sayılı kanuna göre yapılan sözleşme fotokopisinin ‘Aslı Gibidir’ onaylı nüshası (sözleşme süresi bitenler için),

SGK kaydının onaylı belgesi,

Yukarıda belirtilen belgeler ile basın kuruluşu, belediyemizin yazı işlerine müracaat edecektir. Basın mensubunun 18 yaşını bitirmiş olması gerekir. Muhabir, muhabir kameraman ve köşe yazarlarına kart işlemi yapılmaktadır.

Büromuzda Konyakart işlemi aşaması:

Yazılı başvuru sonrasında Nüfus Cüzdanı ve Mevcut Konyakart ile güncelleme yapılabilir.

 

- Basın Kuruluşunun talep yazısı,

Basın kuruluşu ile basın mensubu arasında 5953 sayılı kanuna göre yapılan sözleşme fotokopisinin ‘Aslı Gibidir’ onaylı nüshası (sözleşme süresi bitenler için),

SGK kaydının onaylı belgesi,

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile vesikalık fotoğraf çekilebilmekte ya da Konyakart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir.

Yukarıda belirtilen belgeler ile basın kuruluşu, belediyemizin yazı işlerine müracaat edecektir.

Basın mensubunun 18 yaşını bitirmiş olması gerekir. Muhabir, muhabir kameraman ve köşe yazarlarına kart işlemi yapılmaktadır.

Büromuzda Konyakart işlemi aşaması:

Yazılı başvuru sonrasında Nüfus CüzdanıArızalı/Önceki Konyakart ve Kart bedeli 20,00 TL ile işlem yapılabilir.

- Basın Kuruluşunun talep yazısı,

Basın kuruluşu ile basın mensubu arasında 5953 sayılı kanuna göre yapılan sözleşme fotokopisinin ‘Aslı Gibidir’ onaylı nüshası (sözleşme süresi bitenler için),

SGK kaydının onaylı belgesi,

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile vesikalık fotoğraf çekilebilmekte ya da Konyakart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir.

Yukarıda belirtilen belgeler ile basın kuruluşu, belediyemizin yazı işlerine müracaat edecektir.

Basın mensubunun 18 yaşını bitirmiş olması gerekir. Muhabir, muhabir kameraman ve köşe yazarlarına kart işlemi yapılmaktadır.

Yazılı başvuru sonrasında Nüfus CüzdanıKart bedeli 20,00 TL ile işlem yapılabilir.

Konyakart’ınız için web sayfamızdan kayıp müracaatı yapabilirsiniz.

 

 

SERBEST KONYAKART

TÜRÜ

İLK
MÜRACAATTA GEREKLİ
BELGELER

KAYIT YENİLEMESİNDE GEREKLİ BELGELER

ARIZA/KART YENİLEME
İŞLEMLERİNDE GEREKLİ BELGELER

KAYIP 
NEDENİYLE YENİ KART ÇIKARILMASI İÇİN GEREKLİ
BELGELER

65 YAŞ

ÜSTÜ

Nüfus Cüzdanı,

Nüfus kayıtlarına göre 65 yaşını doldurmuş vatandaşlar yararlanmaktadır.

Kart bedeli 15,00 TL

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile vesikalık fotoğraf çekilebilmektedir.

 

 

-----

Nüfus Cüzdanı,

- Arızalı/Önceki Konyakart,

Kart bedeli 20,00 TL

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile vesikalık fotoğraf çekilebilmekte ya da Konyakart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir.

Nüfus Cüzdanı,

Kart bedeli 20,00 TL

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile vesikalık fotoğraf çekilebilmekte ya da Konyakart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir.

Konyakart’ınız için web sayfamızdan kayıp müracaatı yapabilirsiniz.

7-19

KAMU KARTI

- Kamu Kurumunun talep yazısı ile onaylı isim listesi,

- Seyahat Kartı yıllık ücreti,

- Nüfus Cüzdanı, 

- Kart bedeli 15,00 TL 

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Açıklama:

a- Kurum, resmi yazı ve varsa eki belgeleri belediyemizin evrak yönetimi birimine teslim etmelidir.

b-Personel, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 48. maddesine göre İlimizde memuriyet mahallinde seyyar olarak vazife görmeli, yazıda da belirtilmelidir.

c-Seyahat ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yeniden belirlenmektedir. İlgili belge sitemizin ‘Formlar ve Dokümanlar’ bölümünde yayınlanmaktadır. 

ç-Yılsonuna kadar hesap edilecek seyahat ücreti, nakit olarak Konyakart büro veznesine yatırılabilir. Banka kanalıyla yapılacak ödemede dekont teslim edilmelidir. 

d-Seyahat Kartı ücreti ilgili kurum tarafından karşılanır.

e-Dönem içi kullanıcı değişiklik talepleri, kurum tarafından yazılı olarak yapılmalıdır.

f-Talep ilgili yıl ile sınırlıdır. Ertesi yıl kurum yazılı olarak kullanıcı listesi ile güncelleme talebinde bulunmalıdır.

g- Nüfus Cüzdanı, kart ücreti ve fotoğraf; yazı birime ulaşmasını müteakip, büromuzda Konyakart çıkartma aşamasında gerekmektedir.

h-Büromuzda web kamerası ile vesikalık fotoğraf çekilebilmektedir.

 

 - Kamu Kurumunun talep yazısı ile onaylı isim listesi,

- Seyahat Kartı yıllık ücreti,

-Nüfus Cüzdanı,

-Mevcut Konyakart 

Açıklama:

a-Kurum, resmi yazı ve varsa eki belgeleri belediyemizin evrak yönetimi birimine teslim etmelidir.

b-Personel, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 48. maddesine göre İlimizde memuriyet mahallinde seyyar olarak vazife görmeli, yazıda da belirtilmelidir.

c-Seyahat ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yeniden belirlenmektedir. İlgili belge sitemizin ‘Formlar ve Dokümanlar’ bölümünde yayınlanmaktadır. 

ç-Yılsonuna kadar hesap edilecek seyahat ücreti, nakit olarak Konyakart büro veznesine yatırılabilir. Banka kanalıyla yapılacak ödemede dekont teslim edilmelidir. 

d-Seyahat Kartı ücreti ilgili kurum tarafından karşılanır.

e-Dönem içi kullanıcı değişiklik talepleri, kurum tarafından yazılı olarak yapılmalıdır.

f-Talep ilgili yıl ile sınırlıdır. Ertesi yıl kurum yazılı olarak kullanıcı listesi ile güncelleme talebinde bulunmalıdır.

g- Nüfus Cüzdanı, kart ücreti ve fotoğraf; yazı birime ulaşmasını müteakip, büromuzda Konyakart çıkartma aşamasında gerekmektedir.

h-Büromuzda web kamerası ile vesikalık fotoğraf çekilebilmektedir.

 

Nüfus Cüzdanı,

- Arızalı/Önceki Konyakart,

Kart bedeli 20,00 TL

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile öğrencinin fotoğrafı çekilebilmekte ya da Konyakart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nüfus Cüzdanı,

Kart bedeli 20,00 TL

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile öğrencinin fotoğrafı çekilebilmekte ya da Konyakart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir.

Konyakart’ınız için web sayfamızdan kayıp müracaatı yapabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

7-19

TÜİK  KARTI

- Türkiye İstatistik Kurumunun talep yazısı ve onaylı listesi,

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Kurum yukarıda belirtilen belgeler ile belediyemizin yazı işlerine müracaat etmelidir.

Büromuzda web kamerası ile vesikalık fotoğraf çekilebilmektedir.

Büromuzda Konyakart çıkartma aşamasında; Nüfus Cüzdanı ve Kart bedeli 15,00 TL ile başvurabilirsiniz.

- Türkiye İstatistik Kurumunun talep yazısı ve onaylı listesi,

Kurum yukarıda belirtilen belgeler ile belediyemizin yazı işlerine müracaat etmelidir.

Büromuzda Konyakart güncellemesi aşamasında; Mevcut Konyakart ile işlem yapabilirsiniz.

 

 

Nüfus Cüzdanı,

- Arızalı/Önceki Konyakart,

Kart bedeli 20,00 TL

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile vesikalık fotoğraf çekilebilmekte ya da Konyakart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir.

Nüfus Cüzdanı,

Kart bedeli 20,00 TL

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile vesikalık fotoğraf çekilebilmekte ya da Konyakart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir.

Konyakart’ınız için web sayfamızdan kayıp müracaatı yapabilirsiniz.

 

BASIN
KONYAKART’I

-Başvuru Dilekçesi,

-Basın Kimlik Kartı fotokopisi,

-Nüfus Cüzdanı,

Açıklama:

a-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen, Basın Kimlik Kartı sahibi uygulamadan yararlanabilir.

b-Elektronik Basın Kimlik Kartı, Konyakart olarak tanımlanmaktadır.

c-Dilekçe örneğine; ‘Formlar ve Dokümanlar’ bölümünden ulaşabilirsiniz.

ç-Müracaat Konyakart bürosuna şahsen yapılmalıdır.

-Başvuru Dilekçesi,

-Basın Kimlik Kartı fotokopisi, (kart değişikliği varsa)

- Nüfus Cüzdanı,

Açıklama:

a-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen, Basın Kimlik Kartı sahibi uygulamadan yararlanabilir.

b-Elektronik Basın Kimlik Kartı, Konyakart olarak tanımlanmaktadır.

c-Dilekçe örneğine; ‘Formlar ve Dokümanlar’ bölümünden ulaşabilirsiniz.

ç-Müracaat Konyakart bürosuna şahsen yapılmalıdır.

 

-Başvuru Dilekçesi,

-Güncel Basın Kimlik Kartı fotokopisi,

-Güncel Basın Kimlik Kartı,

-Nüfus Cüzdanı,

Açıklama:

a-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen, Basın Kimlik Kartı sahibi uygulamadan yararlanabilir.

b-Elektronik Basın Kimlik Kartı, Konyakart olarak tanımlanmaktadır.

c-Dilekçe örneğine; ‘Formlar ve Dokümanlar’ bölümünden ulaşabilirsiniz.

ç-Müracaat Konyakart bürosuna şahsen yapılmalıdır.

-Başvuru Dilekçesi,

-Güncel Basın Kimlik Kartı fotokopisi,

-Kayıp Konyakart ücreti 20,00 TL 

- Nüfus Cüzdanı,

Açıklama:

a-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen, Basın Kimlik Kartı sahibi uygulamadan yararlanabilir.

b-Elektronik Basın Kimlik Kartı, Konyakart olarak tanımlanmaktadır.

c-Dilekçe örneğine; ‘Formlar ve Dokümanlar’ bölümünden ulaşabilirsiniz.

ç-Müracaat Konyakart bürosuna şahsen yapılmalıdır.

ENGELLİ

KONYAKART’I

Nüfus Cüzdanı,

Yüzde kırk ve yukarısında Engeli bulunan vatandaşlarımız Konyakart web sayfası üzerinden Konyakart müracaatı yapabilmektedir. Hazırlanacak Konyakart’ı büromuzdan teslim alabilecekleri gibi isterlerse kargo ile de adreslerinde ücretsiz teslim alabilmektedirler. Ağır engeli bulunan bireylere Refakatli Engelli Konyakart’ı düzenlenmektedir.

Mevzuat gereği, engelli vatandaşlarımızın Konyakart işlemlerinde beyan ettikleri raporların Sağlık Bakanlığı sistemlerinden doğrulanması gerekmektedir. Bu sistemde doğrulamayan raporlarla işlem yapılamamaktadır.

Kart bedeli 15,00 TL

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile vesikalık fotoğraf çekilebilmektedir.

  -Sürekli raporu bulunan engelli için kayıt yenileme gerekmemektedir.

Süreli raporlu işleminde;

 - Nüfus Cüzdanı,

- Mevcut Konyakart,

Yüzde kırk ve yukarısında Engeli bulunan vatandaşlarımız Konyakart web sayfası üzerinden Konyakart müracaatı yapabilmektedir. Hazırlanacak Konyakart’ı büromuzdan teslim alabilecekleri gibi isterlerse kargo ile de adreslerinde ücretsiz teslim alabilmektedirler. Ağır engeli bulunan bireylere Refakatli Engelli Konyakart’ı düzenlenmektedir.

Mevzuat gereği, engelli vatandaşlarımızın Konyakart işlemlerinde beyan ettikleri raporların Sağlık Bakanlığı sistemlerinden doğrulanması gerekmektedir. Bu sistemde doğrulamayan raporlarla işlem yapılamamaktadır.

Nüfus Cüzdanı,

- Arızalı/Önceki Konyakart,

Kart bedeli 20,00 TL

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile vesikalık fotoğraf çekilebilmekte ya da Konyakart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nüfus Cüzdanı,

Kart bedeli 20,00 TL

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile vesikalık fotoğraf çekilebilmekte ya da Konyakart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir.

Konyakart’ınız için web sayfamızdan kayıp müracaatı yapabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAM KONYAKART’LAR

TÜRÜ

İLK
MÜRACAATTA GEREKLİ
BELGELER

KAYIT YENİLEMESİNDE GEREKLİ BELGELER

ARIZA/KART YENİLEME
İŞLEMLERİNDE GEREKLİ BELGELER

KAYIP 
NEDENİYLE YENİ KART ÇIKARILMASI İÇİN GEREKLİ
BELGELER

 

TAM KONYAKART

 

Kart bedeli 5,00 TL

Tam Konyakart temin noktaları; Konyakart Gişeleri, Konyakart Bayileri ve Konyakart Büro Veznesi,

 

------

Nüfus Cüzdanı,

- Arızalı/Önceki Konyakart,

- Konyakart Dolum Fişi,

Arızalı Konyakart işlemleri Konyakart bürosunda yapılmaktadır.

Kart bedeli 5,00 TL

Tam Konyakart temin noktaları; Konyakart Gişeleri, Konyakart Bayileri ve Konyakart Büro Veznesi,

Kayıp tam Konyakart kaydı Nüfus Cüzdanı ve Kayıp tam Konyakart dolum fişi ile Konyakart bürosunda yapılmaktadır.

TAM ABONMAN KONYAKART’I

 

Nüfus Cüzdanı,

Kart bedeli 15,00 TL

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile vesikalık fotoğraf çekilebilmektedir.

 

 

 

------

Nüfus Cüzdanı,

- Arızalı/Önceki Konyakart,

Kart bedeli 20,00 TL

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile vesikalık fotoğraf çekilebilmektedir.

Nüfus Cüzdanı,

- Kart bedeli 20,00 TL

- Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

Büromuzda web kamerası ile vesikalık fotoğraf çekilebilmekte ya da Konyakart sisteminde kayıtlı güncel olan fotoğrafı da kullanılabilmektedir.

Konyakart’ınız için web sayfamızdan kayıp müracaatı yapabilirsiniz.